Welke informatie staat er op de Crisiskaart?

Op de Crisiskaart vind je alle informatie die tijdens een crisis van belang zijn zoals:

• Persoonlijke gegevens
• Gegevens van contactpersonen (vrienden en/of familie en hulpverleners)
• Omschrijving van de crisissituatie
• Medicatiegebruik en eventuele lichamelijke problemen
• Afspraken met hulpverleners en anderen
• Wensen wat betreft behandeling, medicatie en opvang.
• Praktisch informatie (zoals wie er evt. voor huisdieren zorgt of wie contact opneemt met werkgevers)