Wat doet de coördinator?


Contact
Mercator 1
6135 KW Sittard
0031(0)46 420 8022
info@crisiskaartzuid.nl


Wat doet de coördinator?

De coördinator zorgt ervoor dat vraag en aanbod Crisiskaarten op elkaar zijn afgestemd en maakt afspraken in de regio met partijen die betrokken zijn in crisissituaties. Hij/zij ziet er op toe dat de kwaliteit van de kaarten is gewaarborgd en maakt hierover afspraken met de (interne en externe) consulenten.

De coördinator houdt landelijke en regionale ontwikkelingen bij die van invloed kunnen zijn op (het gebruik van) de Crisiskaart. De coördinator gaat actief het gesprek aan met partijen in het veld over de mogelijkheid van een bredere invoering van de Crisiskaart. Daartoe vindt op structurele basis communicatie over de Crisiskaart plaats. Op basis van ervaringen van meer kaartvragers kan de coördinator suggesties en aanbevelingen doen aan betrokken partijen voor verbetering van het cliëntperspectief in de omgang met crisissituaties.

Werkzaamheden coördinator: De werkzaamheden van de coördinator bestaan uit: – Zorgt voor de match tussen vraag- en aanbod van de Crisiskaart – Geeft leiding aan consulenten en coacht ervaringsdeskundigen met name op voorkomen overbelasting. – Waarborgt de kwaliteit van de Crisiskaart en de onafhankelijkheid in het proces van tot stand komen – Zorgt voor communicatiemateriaal, folders, artikelen, bijdragen in social media etc. – Geeft voorlichting over de Crisiskaart aan potentiële aanvragers en andere belangrijke partijen zoals hulpverleners, politie, overheden en financiers en zoekt actief naar mogelijkheden voor bredere inzet – Is aanspreekpunt voor partijen die bij willen dragen aan breder beschikbaar stellen van de crisiskaart – Sluit aan bij overleggen over crisisopvang in de regio en treedt daarin actief op. Brengt daar – geanonimiseerde – input vanuit de crisiskaarthouders in, initieert waar nodig samenwerking en stimuleert nieuwe ontwikkelingen in de regio wat betreft de inzet van de Crisiskaart. Functie eisen Crisiskaart consulent Afhankelijk van de zwaarte van de problematiek kunnen consulenten op MBO- of HBO niveau worden ingezet. – Voor de lichtere situaties en de werkzaamheden 1 tot en met 7: MBO werk- en denkniveau, verkregen door opleiding en/of ervaring – Voor de zwaardere situaties en de werkzaamheden 1 tot en met 9: HBO werk- en denkniveau, verkregen door opleiding en/of ervaring Verder worden de volgende functie-eisen gesteld: – Opgeleid als Crisiskaart consulent – In staat zijn eigen ervaringsdeskundigheid op een professionele wijze in te zetten – In staat zijn op basis van gelijkwaardigheid met de deelnemer om te gaan – Kennis hebben van (crisissituaties zoals die optreden bij) de doelgroep – Kunnen werken vanuit het perspectief van de deelnemer en kunnen aansluiten bij diens belevingswereld, zonder een te grote betrokkenheid – Communicatief vaardig: goed kunnen luisteren en samenvatten, in staat te motiveren, en wensen en behoeften in het juiste perspectief te plaatsen. – Kennis hebben van de sociale kaart van het werkgebied – Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (ook via digitale systemen en kanalen) – Discreet, integer, nauwkeurig en in staat zelfstandig het proces te managen. – In staat om zelfstandig te werken en creatief zijn in het zoeken naar oplossingen – De grens kunnen bewaken tussen ondersteuning en hulpverlening/behandeling en in staat zijn in staat zijn afstand te bewaren en het proces niet over te nemen – Bereid zijn tot intervisie en onderlinge kennis-overdracht Aanvullend voor HBO-niveau: – In staat zijn te gesprek te organiseren en in goede banen te leiden tussen betrokken partijen bij een crisis en/of behandelaar. – Kunnen presenteren van het gedachtengoed van de Crisiskaart voor belangstellende (groepen), met het oog op het verbreden van het gebruik van de Crisiskaart. Functie eisen coördinator – HBO denk- en werkniveau, verkregen door opleiding en/of ervaring – Kennis hebben van de problematiek rond crisissituaties, de partijen die daarbij betrokken zijn en de sociale kaart van het werkgebied – Kennis hebben van ervaringsdeskundigheid en coachende kwaliteiten hebben ten aanzien van de inzet van ervaringsdeskundigen. – Kennis hebben van de samenwerkende partijen in de regio, daarmee contacten kunnen leggen en tot goede samenwerking komen. – Leiding kunnen geven, zowel aan consulenten als aan het proces van kwaliteitsborging – Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid – Gevoel hebben voor het waarborgen van kwaliteit zonder het proces over te nemen – Kunnen ‘verkopen’ van het gedachtengoed van de Crisiskaart – Kunnen schakelen in communicatie tussen alle verschillende partijen die bij crisissituaties zijn betrokken – In staat individuele situaties van crisiskaarthouders te abstraheren en in te brengen in regionaal overleg

Bron: www.crisiskaart.nl