Wat doet de coördinator?

Coördinator van het Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg-Zuid is Liesbeth Crousen.

Liesbeth zorgt ervoor dat vraag en aanbod Crisiskaarten op elkaar zijn afgestemd en maakt afspraken in de regio met partijen die betrokken zijn in crisissituaties.

Zij ziet er op toe dat de kwaliteit van de kaarten is gewaarborgd en maakt hierover afspraken met de (interne en externe) consulenten.

De coördinator houdt landelijke en regionale ontwikkelingen bij die van invloed kunnen zijn    op (het gebruik van) de Crisiskaart.

De coördinator gaat actief het gesprek aan met partijen in het veld over de mogelijkheid van een bredere invoering van de Crisiskaart. Daartoe vindt op structurele basis communicatie over de Crisiskaart plaats.

Op basis van ervaringen van meer deelnemers kan de coördinator suggesties en aanbevelingen doen aan betrokken partijen voor verbetering van het cliëntperspectief in de omgang met crisissituaties.

Het profiel van een coördinator is hier te vinden.