Crisiskaart landelijk georganiseerd


Contact
Mercator 1
6135 KW Sittard
0031(0)46 420 8022
info@crisiskaartzuid.nl


Crisiskaart landelijk georganiseerd

De Stichting Crisiskaart Nederland werkt samen met het Schakelteam personen met verward gedrag en MIND aan de oprichting van een landelijk bureau. Het landelijk bureau Crisiskaart in oprichting ondersteunt licentiehouders bij het uitvoeren van hun taken.

Dit doet het bureau door landelijke activiteiten, het geven van voorlichting en het (laten) uitvoeren van onderzoek om nut en noodzaak van de Crisiskaart verder aan te tonen en het gebruik ervan te intensiveren. Tot de kerntaken van het landelijk bureau behoren:

  • Zorg dragen voor een landelijk dekkend netwerk van licentie dragende organisaties (combinatie van ggz-instellingen en cliëntondersteuningsorganisaties) waar het gedachtegoed van de Crisiskaart is gewaarborgd en waar cliënten ondersteuning kunnen krijgen bij het opstellen van de Crisiskaart.
  • Samen met de licentie dragende organisaties breed uitdragen van de visie achter en het product van de Crisiskaart door middel van lezingen, presentaties en voorlichting met als doel de bekendheid en gebruik te vergroten en financiële middelen beschikbaar te krijgen
  • Waarborgen van de kwaliteit van de ondersteuning door de aangesloten organisaties door middel van kennisuitwisseling, training en audits
  • Identificeren van concrete behoeften en vragen van alle betrokkenen (gebruiker, professionals rond en tijdens crisissituaties en financierders) bij de Crisiskaart met als doel het product te ontwikkelen en het gebruik ervan te verbeteren (samenwerkingen, onderzoek en registratie).
  • Het praktisch ondersteunen van de uitvoerende organisaties door middel van het beschikbaar stellen van trainingen, het leveren van basis communicatiemateriaal én het ondersteunen bij het organisatorisch inbedden en het verkrijgen van financiën.

De Stichting Crisiskaart Nederland is eigenaar van het beeldmerk van de Crisiskaart. Gebruik hiervan zonder schriftelijke toestemming is niet toegestaan. Heeft u vragen of opmerkingen? Stel ze dan via stichting@crisiskaartnederland.nl.

Bron: www.crisiskaart.nl