Werkzaamheden

Naast Crisiskaartconsulenten heeft het Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg-Zuid ook een coördinator, worden we ondersteund door Steunpunt GGZ & OGGZ en wordt het project Crisiskaart uitgevoerd onder Stichting Zorgbelang Limburg.